Endocrinologia della menopausa

under construction

Vedere : Endocrinologie van de Menopause


De Hormonen : Oestrogenen en Progestagenen en AndrogenenSexuele hormonen zijn chemisch steroid hormonen en hebben allemaal eenzelfde typische chemi
sche structuur met 4 ringen. het werkingsmechanisme van alle steroidhormonen is hetzelfde. Ze binden aan een specifieke receptor in de cel die dan in de celkern in het DNA specifieke effecten veroorzaakt.
Kleine verschillen in structuur van de zijketens kunnen grote verschillen veroorzaken in binding aan de receptor en in effect thv de kern. Bij de natuurlijk voorkomende hormonen onderscheidt men verschillende klassen als de corticoiden, de androgenen, oestrogenen en progestagenen. Deze 3 noemt men de sex steroiden.
Elke groep van sex steroiden bevat een reeks hormonen die allemaal min of meer hetzelfde effect hebben maar niettemin verschillend zijn. Voor oestrogenen bv heeft men als natuurlijke produkten bij de mens oestradiol (2 –OH ‘s), oestrone (1 –OH) en oestriol (3 –OH’s). Bij andere diersoorten zijn andere oestrogenen natuurlijk, en scheikundig heeft men oestrogenen gemaakt met andere eigenschappen. Het ethinyl-oestradiol bv is beter oplosbaar dan oestradiol maar heeft overigens hetzelfde effect maar ook kleine verschillen zoals metaboliseerbaarheid.
Ook in planten vindt men stoffen met oestrogene effecten, maar deze hebben gewoonlijk een andere chemische structuur.
Oestrogeen is het typische vrouwelijk hormoon dat bij de puberteit zorgt voor borstontwikkeling, groei van de baarmoeder en later voor het opgroeien van het baarmoederslijmvlies en dus de menstruele bloedingen.. Progesterone verandert het effect van het oestrogeen in het baarmoederslijmvlies : de groei stopt en het slijmvlies verandert om een zwangerschap toe te laten .
Oestrogenen en progesterone worden gesecreteerd door de eierstok en hun sekretie is nauw gekoppeld aan de eisprong: vandaar dat de sekretie wegvalt bij de menopause. In de eierstok is de sekretie van oestrogeen gekoppeld aan de groei van de follikel en aan de eisprong. Het progesterone is typisch het hormoon dat geproduceerd wordt na de eisprong.
Het mannelijk hormoon wordt vanaf de puberteit aangemaakt door het ovarium, maar los van de ovulatie, en ook een beetje door de bijnier.

De menstruele cyclus

De menstruele cyslus is als een domino system : eens de eicel begonnen is met te groeien start een cascade van gebeurtenissen met een zeer precieze timing. Vandaar dat een menstruele cyclus zo regelmatig kan zijn.
De oestrogeen concentratie stijgt parallel met de ontwikkeling van de follikel. Na de eisprong vormt de follikel zich om in een geel lichaam en wordt bovendien progesterone aangemaakt. Dit geel lichaam verdwijnt na exact 14 dagen (tenzij een zwangerschap is opgetreden), en deze daling van oestrogeen en progestageen lokken een dervingsbloeding uit, de menstruatie.
De belangrijke begrippen voor homonale substitutietherapie zijn dus

Oestrogenen stimuleren groei vanhet baarmoederslijmvlies,
Progesterone stop de groei ( dus geen groei als beide samen gegeven worden)
Een plotse daling van oestro of progestageenconcentratie lokt een bloeding uit door afschilfering van het slijmvlies. Dus niet of veel minder zo het slijmvlies dun is.

Eicellen

De sekretie van oestrogeen enprogestageen is strict gekoppeld aan de groei van eicellen/follikels. Rond de leeftijd van 50 jaar zijn alle eicellen opgebruikt, en stopt dus de eisprong en ook de menstruaties.


Puberteit versus Menopause


De gelijkenis tussen puberteit en menopause laat toe een en ander beter te verstaan. Bij de puberteit beginnen de bijnieren mannelijk hormoon te maken en hierdoor start de groei van pubis en okselbeharing. Wat later beginnen de ovaria oestrogenen te maken : een beetje is genoeg voor borstontwikkeling ; wat meer voor een eerste menstruatie en nog meer voor een regelmatige cyclus.
Menopauze begint als er geen eicellen meer aanwezig zijn zodat de sekretie van oestrogeen en progestageen wegvalt. De sekretie van mannelijk hormoon blijft echter ongewijzigd. Mannelijk hormoon kan bovendien worden omgezet tot oestrogeen (bv in vetweefsel). Dit verklaart waarom bij de menopause pubisbeharing en borstontwikkeling niet verdwijnen.

Share This

Shiny Trinket

Shiny trinkets are shiny.